banner1

banner4

Informacija tėvams (globėjams)

Adresas: Vaižganto g. 38, Utena, LT-28196
tel. (8 389) 52502, (8 389) 52761, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių: 7 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 grupė vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų, specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikai, išskyrus specialiųjų poreikių vaikus, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, į grupes skirstomi pagal amžių.
Pagalbos vaikui specialistų teikimu ir tėvų (globėjų) sutikimu, bendrosios paskirties ugdymo grupėse ugdomi bei reikalinga specialistų pagalba teikiama ir vaikams, turintiems vystymosi raidos sutrikimų.

Lopšelio-darželio ugdomosios veiklos darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val. Budinti grupė veikia iki 18.00 val.
Tėvai (globėjai) vaiką į lopšelį-darželį atveda iki 8.30 val. Apie vaiko neatvykimą informuoja grupės auklėtoją ar administraciją. Vaikas lopšelyje-darželyje maitinamas 3 kartus per dieną. Tėvai (globėjai) gali rinktis ar vaikas valgys pusryčius ar pavakarius, bet ne trumpesniam kaip savaitės laikotarpiui.

Vaikų maitinimas ir atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-85 „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašu“ nustatyta, kad atlyginimo dalį už lankančio lopšelį-darželį vaiko išlaikymą, sudaro 1 mėnesio mokestis – 5,70 EUR nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus. Šie pinigai skiriami ugdymo ir sanitarinėms higieninėms reikmėms tenkinti ir atsiskaityti už komunalines paslaugas. Taip pat, nepriklausomai nuo to, ar vaikas kasdien vedamas į darželį, reikia mokėti pastovų 10,72 EUR dydžio atlyginimą, iš dalies padengiantį maisto gamybos kaštus.
Tai sudaro: 16,42 Eur mėnesinį mokestį + lankytomis dienomis suvartoto maisto kaina. 
Už vaiką, pradėjusį lankyti lopšelį-darželį iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar išvykstantį iš jo po mėnesio 15 dienos, tėvai (globėjai) moka visą nustatytą mokestį. Už vaiką, pradėjusį lankyti lopšelį-darželį po mėnesio 15 dienos ar išvykstantį iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai), tėvai (globėjai) moka pusę nustatyto mokesčio. Mokestis neimamas, kai vasaros laikotarpiu steigėjo sprendimu įstaiga yra uždaroma. Vaiko lankymo lopšelį-darželį dienomis, mokestį už vaiko maitinimą tėvai (globėjai) gali mokėti SEB banke, olimpinės loterijos „Perlas“ terminaluose arba internetu už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d. Vaikui išvykstant, mokestis sumokamas paskutinę lankymo dieną. Mūsų sąskaita SEB banke LT397044060002517419
Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 90 proc. šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą ir 50 proc., jeigu vaikas turi vieną iš tėvų, šeima augina tris ar daugiau vaikų, tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš jų tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje. Dokumentus, įrodančius faktą, kartu su prašymu taikyti mokesčio lengvatą, tėvai (globėjai) pateikia lopšelio-darželio direktorei, buhalterei ar grupės auklėtojai.
Laiku nesumokėjus mokesčio už vaiko maitinimą arba nelankius lopšelio-darželio du mėnesius, lopšelio-darželio vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš grupės sąrašo, prieš tai informavęs tėvus (globėjus) raštu.
Tėvai (globėjai) prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį „Gandrelis“ teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriui.
Vaikui atvykus į lopšelį-darželį, tėvai (globėjai) pateikia „Vaiko sveikatos pažymėjimą“ (Forma 027-1/a). Priimant vaiką, lopšelis-darželis su tėvais (globėjais) sudaro rašytinę sutartį. Iš grupės sąrašo vaikas išbraukiamas lopšelio-darželio vadovo įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą.

Facebook

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

 

LR Švietimo ir mokslo ministerija >>> 

Utenos rajono savivaldybė >>>

Utenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius >>>

Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba >>> 

Utenos švietimo centras >>>

Utenos kultūros centras >>>

 laisvos vietos

 

tevu linija internetas

 

 

 

Tu ne vienas

 

gdggasvzx

 Sveikatiada

 

 

MOKAMI BŪRELIAI
KREPŠINIS 
1dieniais 7.45 - 8.30 
4dieniais 7.45 - 8.30  
Trenerė Lina 862786607
DAILĖ 
3dieniais 7.45      
Mokytoja Ingrida 867432606
ŠOKIAI
2dieniais 8.00 - 8.30
5dieniais 8.00 - 8.30
Mokytoja Inga 863755582
DAINAVIMAS            
1dieniais 16.00
3dieniais 16.00     
Mokytoja Asta 861244575
NEMOKAMI BŪRELIAI
ANGLŲ KALBA (priešmokyklinukams)
3dieniais              
Mokytoja Faustina 861528346
FUTBOLIUKAS
3dieniais 14.00 – 14.30
5dieniais 11.30 - 12.00 
Trenerė Rūta 865503385 

 

 

 

 

 

Copyright (c) www.gandrelis.utena.lm.lt 2015. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com