banner1

banner3

banner4

Gandrinės 2017

Gandras nuo seno laikomas geru paukščiu, globėju, kuris neša laimę, gerovę, teisingumą. Todėl gandras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis laimę tiems namams, šalia kurių apsigyveno. Ištikimybė, savo namų saugojimas yra išskirtinis gandrų bruožas – sugrįžęs pirmas paukštis akylai saugo lizdą ir laukia kito savo poros nario.
Mūsų „gandralizdžio“ kolektyvas dovanoja meilę ir rūpestį kitiems, šeimyniškai globoja visus, kuriems reikia širdies šilumos ir pagalbos. Kartu esame labai draugiškas ir sutartinai dirbantis kolektyvas.

Kovo 25 dieną, kaip ir kasmet, į darželį iš tolimos kelionės atskrido nepaprasti gandrai. Parnešė pavasarį. Vaikai galėjo juos pakalbinti, pamėgdžioti, paerzinti, snapą pačiupinėti. Į darželio sodelį atšokavusi žalia varlytė apsidžiaugė, kad gandrai jos nesulesė, ir plačiai nusišypsojo. Vaikai ragavo nepaprastų „gandrų vaišių“. Vienas kitam linkėjome, kad darbai gerai sektųsi, kad ligos nepultų.

Šventę organizavo ir personažus įkūnijo auklėtojos Palma Čiutienė, Dalia Bubinienė, Aušra Raginienė, Zita Pelakauskienė.

Pas draugus Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijoje 2017

Kovo 23 dieną priešmokyklinio ugdymo grupės „Žvirbliukai“ vaikai nuvyko pas draugus į Utenos Rapolo Šaltenio progimnaziją. Pradinių klasių mokiniams parodė muzikinį spektaklį „Kaip genys eglę kirto“. Spektaklį režisavo auklėtoja Nijolė Kibickaitė ir meninio ugdymo mokytoja Elena Zabukienė, joms talkino visų renginių organizatorė socialinė pedagogė Rūta Paukštienė. Vaikai pasidalino gera nuotaika, šiltomis šypsenomis, nutiesė draugiškumo gijas nuo vienos širdelės prie kitos. Tikimės, kad iš jų ateityje nuausime gražią draugystės juostą.

  

Prašymas dėl paramos 2017

Mieli mūsų įstaigos rėmėjai ir geradariai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią praėjusiais metais suteikėte darželiui, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Tas lėšas taupome, dalį skyrėme aplinkos tvarkymui ir ugdymo priemonėms. 

Džiaugiamės, kad galime padėti kokybiškiau rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais, kuriuos Jūs mums patikėjote.

Kreipiamės vėl į kiekvieną iš Jūsų prašydami užpildyti specialias formas FR0512, kurias galite pateikti per internetinę bankininkystę iki š. m. gegužės 2 dienos. Būsime dėkingi, jei paprašysite ir savo artimųjų, kolegų ar draugų paremti darželį ir šiais metais.

Lopšelio – darželio administracija 

Pavasariniai darbai 2017

Į kiemus atkeliauja pavasaris, todėl turime gražiai pasitikti šį laukiamą svečią. Reikia šeimininkiškai apsidairyti ir padirbėti iš peties. Kovo 17 dieną lauke buvo didelis sujudimas. Vaikai švarino savo aikšteles tarsi darbštūs skruzdėliukai. Šlavė po rudens užsilikusius lapus, kurie išdykėliškai lakstė ir slapstėsi. Šapai ir šiukšlės sugulė į maišus. Dirbo visų grupių vaikučiai, todėl visiems bus smagu bėgioti ir žaisti švariose aikštelėse. 

Pasakų sodas 2017

Pasaku sodas
Pasaku sodas

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvaujame UAB „Palink“ organizuojamame konkurse, kurio metu darželis turės galimybę laimėti nuosavą šiltnamį su visa reikalinga įranga. Vaikai nupiešė  savo svajonių šiltnamius. 

Konkurse balsuoti bus galima nuo 03.13 d. iki 04.02 dienos.

Daugiausiai surinkęs balsų („Patinka“ paspaudimų) bus skelbiami nugalėtojais ir laimės šiltnamius.

Visus prašome pabalsuoti už mūsų darželio piešinėlį „Pasakų sodas“ adresas https://www.sodincius.lt ir prekybos tinklo „IKI“ „Facebook“ paskyroje.

Padėkite mums laimėti. Ačiū.

Gyvasis tautos žiedas 2017

Tu turi mažą gražią gimtinę,
Valgai duonelę jos kasdieninę.
Turi broliuką, mamą ir tėtį,
Žalią kiemelį pabėginėti.
Tavo takelis, šiltas, saulėtas,
Veda per lauką, pievas gėlėtas.
Gieda čia tau šimtai vyturių,
Tai pasakyk, apie ką aš kalbu?
Paminėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Nors mes dar maži, bet tikrai mokame mylėti savo Tėvynę. Deklamavome eilėraštukus, dainavome daineles, giedojome Lietuvos himną. Kartu su tėveliais parašėme draugystės knygą, skirtą Lietuvai ir pražydome pačiu gražiausiu „Gyvuoju Lietuvos žiedu“. Kviečiame visus - pažadinkite savo širdyse ugnelę – šilumos, gerumo, meilės ugnelę. Jas visas sušaukime, surinkime visi į didelį gyvenimo laužą – kūrenkime jį ir neleiskime užgesti gerais darbais, gimtaisiais žodžiais, kalba. Visus darbus nudirti ir šventę švęsti padėjo auklėtoja Loreta Tumaitė  ir meninio ugdymo mokytoja Ingrida Navikienė.
Copyright (c) www.gandrelis.utena.lm.lt 2015. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com